A.TR certificaat Turkije:

Het ATR certificaat kan worden gebruikt bij import uit en export naar Turkije. Als er bijvoorbeeld goederen uit Turkije worden geïmporteerd kan men ‘inclusief een geldig ATR certificaat’ de goederen invoeren zonder daar invoerrechten voor te betalen. Dit komt omdat de Europese Unie een handelsakkoord heeft gesloten met Turkije.

Herkomst:atr certificaat

Bij een ATR certificaat is de herkomst van belang, de goederen moeten namelijk bij export herkomst EU of bij import herkomst Turkije hebben. De herkomst kun je aantonen als het gaat om goederen die zijn ingevoerd (rechten voor betaald) of als het gaat om een zelf geproduceerd product uit het exporterende land.

Douane en ATR:

Iedereen kan lege ATR certificaten kopen en invullen maar het certificaat is dan nog niet geldig. Om een ATR certificaat geldig te maken moet deze nog gecontroleerd en gestempeld worden door de douane. De douane doet dit aan de hand van het ingevulde certificaat en het uitvoerdocument (voor Turkije EU-A).

ATR vergunning?

Er is een mogelijkheid om zelf ATR certificaten op te maken zonder dat ze langs de douane hoeven om geldig gemaakt te worden. TTS Customs is in bezit van de vergunning “Toegelaten Exporteur zelfafgifte certificaten inzake goederenverkeer ATR”. Met andere woorden: wij kunnen de ATR certificaten eenvoudig voor je opmaken.

ATR vergeten aan te vragen, en nu?

Natuurlijk komt het wel eens voor dat goederen in Turkije geleverd worden zonder een ATR certificaat. In de meeste gevallen is het dan nog mogelijk om alsnog een certificaat op te maken met de tekst “Issued Retrospectively” zodat de betaalde invoerrechten in Turkije teruggevorderd kunnen worden of dat men daar bij ontvangst van origineel de inklaring definitief maakt.

Welke producten:

Wanneer er vanaf een EU land een ATR certificaat word opgemaakt naar Turkije zijn er producten waarop het ATR niet van toepassing is. Het zijn veelal landbouw- en staal producten van verschillende soorten goederencodes om toch in aanmerking te komen voor vrijstelling moet de oorsprong van deze producten worden aangetoond d.m.v. een EUR1 certificaat.

Transport Turkije in veilige handen


Verkoopt u goederen aan Turkije en moet u naast de uitvoeraangifte en ATR ook het transport regelen? TTS Customs kan dit traject voor u begeleiden, onze collega’s van TTS Transport zijn namelijk gespecialiseerd in transporten van en naar Turkije. Is de transittijd minder van belang en ligt de laad- of losplaats dichtbij een haven, dan is zeevracht Turkije wellicht een oplossing.


Geldigheid van het A.TR:

Binnen 4 maanden moet het ATR certificaat gebruikt worden anders is het niet meer geldig. De 4 maanden gaan pas in nadat de douane of de vergunningshouder het certificaat geldig heeft gemaakt.

Share this post onLinkedInFacebookTwitter

TTS Customs | Dé Douane Specialisten

Onze ervaren Douane declaranten helpen u direct verder met uw vragen op het gebied van douane documentatie, export formulieren en de opmaak van export en import documenten. Kijkt u ook eens bij ons kenniscentrum voor meer informatie.  Meer weten over TTS Customs? Of bent u benieuwd waarbij wij u kunnen helpen? Laat onze declaranten u helpen en neem contact op.