Wat is C-TPAT?

 

C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism) is een gezamenlijk en vrijwillig partnerschap tussen de overheid en het bedrijfsleven om bij te dragen aan een veilige goederenketen. Tevens had het als doel om de grensbeveiliging te verbeteren. C-TPAT erkent dat de douane het hoogste niveau van veiligheid alleen kan bieden door nauwe samenwerking met de uiteindelijke eigenaren van de complete goederenketen: importeurs, vervoerders, douane -expediteurs, warehouse bedrijven, luchtvracht consolidatoren / NVOCC’s en de goederen fabrikanten.

 

Waarom is het C-TPAT-initiatief van start gegaan?

De terroristische aanslagen op het World Trade Center en het Pentagon op 11 september 2001 vormden een belangrijke historische gebeurtenis die de wereld veranderd heeft.  In reactie op de toegenomen dreiging van terrorisme heeft de VS het C-TPAT programma ontwikkeld. Het programma heeft grote invloed op de aankoop maar met name ook het vervoer van de goederen van buiten Amerika. De wetgevers zagen grote bedreigingen in de aanvoer van goederen in bijvoorbeeld zeecontainers. Terroristen konden de vrachtcontainers misbruiken om bijvoorbeeld massavernietigingswapens binnen te smokkelen. Om dit te voorkomen moest er een systeem komen waarbinnen de Customs and Border Protection agency vertrouwen kon hebben in de binnengekomen goederen. Ze besloten om de bedrijven die te maken hebben met de import van goederen te gaan beoordelen of ze een veilige keten van goederen kunnen waarborgen.

AEO (Authorised Economic Operator) en C-TPAT

Europa wilde graag voldoen aan de eisen van Amerika om de handel met de V.S. niet te vertragen. Daarbij kreeg Europa zelf ook te maken met aanslagen in onder andere London en Madrid. De EU koos daarbij destijds voor  dezelfde aanpak als de Amerikaanse overheid. Indien je bedrijven namelijk ‘veilig en betrouwbaar’ kunt noemen, hoef je niet alles te controleren. Dit houdt wel in dat je de bedrijven initieel wel heel goed moet controleren om ze ook daadwerkelijk ‘veilig en betrouwbaar’ te kunnen noemen. Lees hier meer over de AEO-status.

 

Welk type deelnemers kunnen C-TPAT-gecertificeerd zijn?

Het programma is bedoeld voor Amerikaanse bedrijven die gericht zijn op de import van goederen in de Verenigde Staten. Zo onderscheiden we onder andere Luchtvaartmaatschappijen, tussenpersonen, grensoverschrijdende wegvervoerders, zeehavenautoriteiten, zeevervoerders, spoorvervoerders, terminalexploitanten, verleners van logistieke diensten van derden (3PL’s), douane-expediteurs en importeurs. Het programma is van groot belang voor importeurs die voordeel hebben gehaald uit het programma. In Canada en Mexico kunnen grensoverschrijdende wegvervoerders en fabrikanten C-TPAT-gecertificeerd zijn, dit omdat zij veel handel (kunnen) drijven met de V.S. Ook zijn er zeer beperkte mogelijkheden voor Europese en Aziatische bedrijven die op zeer grote schaal handel drijven met Amerika. Deze bedrijven worden door de Customs and Border Protection agency zelf uitgenodigd om deel te nemen aan het programma.

 

Kunnen exporteurs ook C-TPAT-gecertificeerd zijn?

Het programma heeft jarenlang alleen importerende bedrijven toegelaten, maar inmiddels zijn ook exporterende bedrijven in staat de C-TPAT status aan te vragen. Dit komt vooral doordat er steeds meer JIT (Just-in-time) geleverd moet worden bij internationale handel. Een kleine vertraging door een douanecontrole kan dan grote gevolgen hebben.

Wat zijn de potentiële voordelen van C-TPAT-certificering?

De grootste voordelen van C-TPAT-certificering is een snellere afhandeling van de goederenstroom en hierdoor lagere vrachttarieven.  Deze voordelen worden ondersteund door:

 

 • Toegang tot de vrije en veilige handelsroutes (FAST) aan de landgrenzen
 • De mogelijkheid om naar de voorzijde van inspectielijnen te bewegen
 • Een eigen toegewezen US Customs account manager
 • Minder potentieel van CBP-onderzoeken en vrijstelling van Stratified Exams (SE’s)
 • Toegang tot de C-TPAT-interface voor statuscontrole (SVI)
 • Kortere wachttijden aan de grens
 • In aanmerking komen voor andere proefprogramma’s van de Amerikaanse overheid, zoals het programma van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) Secure Supply Chain (SSC).
 • de mogelijkheid om deel te nemen aan het zelfbeoordelingsprogramma voor importeurs (ISA)
 • En nog enkele andere kleinere voordelen

 

Hoe worden Amerikaanse bedrijven C-TPAT-gecertificeerd?

In het algemeen zijn er drie stappen voor C-TPAT-certificering:

 • De eerste stap is het uitvoeren en volledig documenteren van een veiligheidsrisicobeoordeling door het bedrijf.
 • De tweede stap is het indienen van een basisapplicatie via het C-TPAT portaalsysteem.
 • De derde stap is dat het bedrijf een veiligheidsprofiel voor de toeleveringsketen invult, waarin wordt uitgelegd hoe het bedrijf aan de minimale veiligheidscriteria van C-TPAT voldoet.
 • Wanneer het veiligheidsprofiel voor de aanvraag- en de toeleveringsketen op bevredigende wijze is ingevuld, beoordeelt het CBP de ingediende materialen. Het CBP C-TPAT-programma heeft dan maximaal 90 dagen om het bedrijf in het programma te certificeren of om de aanvraag af te wijzen. Indien het bedrijf gecertificeerd is, zal het binnen drie jaar na certificering gevalideerd worden.
Share this post onLinkedInFacebookTwitter

TTS Customs | Dé Douane Specialisten

Onze ervaren Douane declaranten helpen u direct verder met uw vragen op het gebied van douane documentatie, export formulieren en de opmaak van export en import documenten. Kijkt u ook eens bij ons kenniscentrum voor meer informatie.  Meer weten over TTS Customs? Of bent u benieuwd waarbij wij u kunnen helpen? Laat onze declaranten u helpen en neem contact op.