WAT IS EEN DOUANE-ENTREPOT?

De term Douane Entrepot doet mensen vaak denken aan een oude loods op een industrieterrein waar een Douanier de hele dag toezicht houdt. Niets is minder waar. Mits je je zaken goed voor elkaar hebt kan je bij de Douane een vergunning aanvragen voor een Douane Entrepot. Maar waarom zou je dat willen? Omdat het de mogelijkheid geeft (niet-Unie)goederen op te slaan zonder daarvoor rechten bij invoer en/of andere belastingen te betalen. Een ander voordeel van opslag in een douane-entrepot is dat niet-Uniegoederen niet onderworpen worden aan handelspolitieke maatregelen (bijvoorbeeld antidumpingheffing), tenminste als er geen verbod geldt voor binnenkomst of uitgaan voor deze goederen.

Wat is de definitie van een Douane Entrepot?

Een douane-entrepot is een door de douane aangewezen en goedgekeurde locatie, waar goederen staan die onderhevig zijn aan accijnzen, invoerrechten, BTW en/of antidumpingheffing. Het is een goedgekeurde economische schorsingsregel.

Het toezicht van de Douane op de opgeslagen douanegoederen vindt dan ook plaats in het entrepot. Het bedrijfsleven is tegenwoordig in zekere zin volledig verantwoordelijk voor de controle en het toezicht op het entrepot. De douane voert natuurlijk wel onaangekondigde controles op de locaties van de vergunninghouders.

In Nederland kennen we twee soorten douane-entrepots namelijk:

Publieke douane-entrepots, dit soort entrepot is bestemd voor eenieder. Vaak gebruikt voor opslag van niet-uniegoederen voor een kortere periode en door ondernemingen die zelf niet in bezit zijn van een vergunning. (Wordt gebruikt door bijv. logistieke dienstverleners)

Particuliere douane-entrepots, dit soort entrepot is gereserveerd voor de opslag van goederen door de houder/eigenaar van het douane-entrepot. De houder van de vergunning is verantwoordelijk voor de opslag van de goederen in het entrepot. (Bijv. een bedrijf dat de goederen zelf gaat gebruiken)

douane-entrepot

Gebruikelijke handelingen in een douane-entrepot:

Het is in de basis niet toegestaan om de goederen te behandelen of te bewerken die opgeslagen liggen in een douane-entrepot. Toch zijn er uitzonderingen gemaakt, deze worden ook wel gebruikelijke handelingen genoemd. Gebruikelijke behandelingen zijn behandelingen gericht op het bewaren van de goederen in goede staat, de verbetering van de presentatie of handelskwaliteit en de voorbereiding op de distributie of wederverkoop. Dit moet echter wel opgenomen zijn in de verleende vergunning. Denk bijvoorbeeld aan:
– Het ompakken van goederen van bijvoorbeeld 1 zak van 25kg naar 5 zakken van 5kg. (voorbereiding op distributie)
– Water geven aan planten of bomen (in goede staat houden)
– Fruit behandelen tegen parasieten (in goede staat houden)
– Het afstellen en finetunen van een machine, mits dit eenvoudige handelingen betreffen (voorbereiden op wederverkoop)

Het beheer en afgifte van een entrepot vergunning

Het aanvragen van een vergunning voor een douane-entrepot is niet eenvoudig. Er zijn heel wat zaken waar de aanvrager aan moet voldoen. Op het moment dat de vergunning is toegekend moet de aanvrager een uitstekende administratie bij houden van alles wat er in- en uitgaat. TTS Customs kan u helpen bij de aanvraag van een dergelijke vergunning. Het bedrijf die de vergunning aanvraagt moet gevestigd zijn binnen het douanegebied van de Europese Unie. Er moet ook zekerheid gesteld worden voor de invoerrechten en andere heffingen die eventueel verschuldigd kunnen worden.

De douane zal een vergunning alleen verlenen als kan worden aangetoond dat er genoeg economische behoefte is. Ook de locatie van het entrepot speelt een rol aangezien de douane geen hoge kosten wil maken bij de douanetoezicht dat zij uitoefenen. De ruimte wordt voor het verlenen van de vergunning daarom ook gekeurd op een juiste beveiliging (camera’s, gesloten deuren etc.) en naar een goede inrichting (goede afgrenzing) wordt gekeken.

Inslag, Opslag & Uitslag douane entrepot

Inslag in een douane-entrepot:

De inslag in een entrepot gebeurt d.m.v. een douaneaangifte of een inschrijving in de administratie (hier heb je een aparte vergunning voor nodig). In de vergunning moet opgenomen zijn welk soort goederen er opgeslagen mogen worden in het douane-entrepot.

Opslag in een douane-entrepot:

Goederen mogen in de basis voor een onbepaalde periode opgeslagen worden in een douane-entrepot. Het controlekantoor van de Douane kan tijdens deze opslagperiode controle uitoefenen op bijvoorbeeld het juiste aantal of gewicht, maar ook een dreigend faillissement kan een reden van een dergelijke controle zijn.

Uitslag  uit een douane-entrepot

Als de goederen er weer uitgaan is het belangrijkste dat de entrepotregeling correct wordt aangezuiverd. Er komt een zogenoemde opvolgende regeling. Dat kan zijn vervoer middels een T1 document. Maar de goederen kunnen ook (deels) ingeklaard worden.

Douane entrepot

Wat als het niet voor elkaar is?

Stel je voor je krijgt controle en er zijn verschillen bij de inventarisatie ontstaan, dit kan zijn in de vorm van een gemis of er staat juist meer. Als er een gemis in een entrepot wordt geconstateerd, zonder dat dit is opgenomen in de administratie en zonder een juiste verklaring; dan zal de douane overgaan tot een boete en de rechten van invoer moeten worden betaald.

Ligt er meer opgeslagen en kan de unie status niet worden aangetoond dan zal er alsnog aangifte gedaan moeten worden om de goederen onder de regeling douane-entrepot te plaatsen.

Wellicht kunnen deze berichten je ook helpen?

Bekijk kennisbank Bekijk kennisbank
Cookies voor een gebruiksvriendelijke ervaring
Wij gebruiken cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Bij akkoord geeft u ons toestemming voor het gebruik van alle cookies op onze website. Wilt u een gebruiksvriendelijke ervaring?