Wat is het verschil tussen herkomst en oorsprong van goederen?

Eerst een stukje inleiding: in de meeste gevallen zijn invoerrechten verschuldigd wanneer goederen worden ingevoerd en “in het vrije verkeer worden gebracht”. De tarieven voor deze invoerheffingen zijn in iedere EU-lidstaat hetzelfde. Er zijn bepaalde landen waarvoor een lager tarief geldt, dit zijn de zogenaamde preferentiële tarieven. Het tarief is afhankelijk van het land waar de goederen vandaan komen, de soort goederen en er wordt onderscheid gemaakt tussen herkomst en oorsprong.

Douane consultancyAfspraken binnen de EU

Binnen de Europese Unie zijn er afspraken gemaakt over de tarieven en regels die gelden voor goederen die van oorsprong of herkomst afkomstig zijn uit landen buiten de EU. De EU heeft inmiddels ruim 150 overeenkomsten en akkoorden gesloten met verschillende landen of groepen landen. In ongeveer 20 van deze overeenkomsten staan regels over de oorsprong van goederen. Deze twintig overeenkomsten hebben betrekking op ongeveer 90 landen. Ze lijken allemaal sterk op elkaar maar het zijn wel allemaal aparte overeenkomsten die alleen gelden voor landen en situaties die hierin genoemd zijn. Tamelijk gecompliceerd allemaal.

Preferentie,  wat is dat?

Er is een mogelijkheid om goederen in te voeren in het vrije verkeer van de EU tegen een verlaagd of zelfs een 0 tarief. Dat noem je dus preferentie. Vaak zijn deze preferentiële overeenkomsten bilateraal (wederzijds) de eenzijdige regelingen zijn vooral met de APS (Algemeen Preferentieel Systeem) landen ook wel de ontwikkelingslanden genoemd. Een voorbeeld van een land met tweezijdig handelsverkeer is Noorwegen, zijn de goederen van oorsprong uit Noorwegen mogen ze met een preferentieel tarief worden ingevoerd in de EU maar ook de goederen van oorsprong uit de EU mogen met een preferentieel tarief worden ingevoerd in Noorwegen.

Juist, maar wat is nu het verschil tussen Herkomst en Oorsprong?


De herkomst van goederen

De herkomst heeft te maken met de status van de goederen, zijn de goederen in het vrije verkeer van een bepaald land. Een voorbeeld, een Nederlands bedrijf importeert goederen uit China, brengt deze in het vrije verkeer door middel van een inklaring (douane aangifte te invoer) en verkoopt deze goederen later aan een bedrijf in Turkije. De herkomst van de goederen voor het Turkse bedrijf is dan Nederland omdat in Nederland de douane rechten betaald zijn.

De oorsprong van goederen

De oorsprong van goederen is stuk gecompliceerder, de oorsprong geeft namelijk aan waar een product gemaakt/geproduceerd is. De oorsprong van goederen speelt vaak een essentiële rol bij de toepassing van preferentieel tarief maar ook bij handelspolitieke maatregelen is de oorsprong van belang.

De oorsprong bepalen is vaak moeilijk te bepalen omdat producten in meerdere landen worden gemaakt, er zijn regels opgesteld om aan te tonen in welk land het product van oorsprong is.

Bijvoorbeeld een Nederlandse ondernemer importeert nietmachines uit China waar ze ook zijn geproduceerd, brengt deze in het vrije verkeer en exporteert deze zelfde nietmachines aan een Russische klant. De oorsprong van deze goederen zal altijd China blijven omdat ze daar zijn geproduceerd.

Een ander voorbeeld, een Nederlander importeert schroeven uit de USA, brengt ze in het vrije verkeer van de unie, verder importeert hij hout uit de Oekraïne en hij maakt daar in Nederland vogelhuisjes van. Als er voldoende be- of verwerking is geweest in Nederland, dan kunnen de vogelhuisjes de oorsprong Nederland krijgen. De verkoopprijs van de vogelhuisjes mag in dit geval maximaal voor 40% bestaan uit onderdelen uit derde landen (de schroefjes uit Amerika en het hout uit Oekraïne). 60% van de verkoopprijs moet dan bestaan uit overige materialen uit de EU, Arbeidsloon en winst.  Verkoopt hij dan de vogelhuisjes aan een klant in Marokko, dan kan de klant door middel van een Certificaat van Oorsprong aantonen waar de goederen vandaan komen.

Share this post onLinkedInFacebookTwitter

TTS Customs | Dé Douane Specialisten

Onze ervaren Douane declaranten helpen u direct verder met uw vragen op het gebied van douane documentatie, export formulieren en de opmaak van export en import documenten. Kijkt u ook eens bij ons kenniscentrum voor meer informatie.  Meer weten over TTS Customs? Of bent u benieuwd waarbij wij u kunnen helpen? Laat onze declaranten u helpen en neem contact op.